Over ons

NV Port of Den Helder is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, beheer, onderhoud en exploitatie van het civiele deel van de haven. Het havenbedrijf faciliteert, stimuleert en coördineert nieuwe activiteiten, investeringen en ontwikkelingen in en rond de haven, waarbij ruimte wordt geboden voor ambities van bedrijven.

Port of Den Helder voert alle civiele havenfuncties uit, investeert in de haveneconomie en wil in samenwerking met de Koninklijke Marine tot optimaal ruimtegebruik komen. Het bedrijfsleven wordt gefaciliteerd door investeringen in modernisering en uitbreiding van kaderuimte, ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en herontwikkeling van bestaande terreinen. Daarnaast zorgt Port of Den Helder voor een vlotte, veilige en milieubewuste afhandeling van de scheepvaart.

Port of Den Helder wil de bedrijvigheid en werkgelegenheid in en om de haven versterken, waarmee de haven een belangrijke banenmotor is. Port of Den Helder wil de komende jaren verder groeien door samenwerking en innovatieve ontwikkelingen, om daarmee het regionale, nationale en internationale belang van de toonaangevende offshore- en defensiehaven te onderstrepen.