Uw privacy

Op 25 mei 2018 is de nieuwe AVG in werking getreden.

Wij maken u er op attent dat alle door ons ontvangen contactgegevens, conform ons privacy statement
in acht worden genomen. Met vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon binnen Port of Den Helder.

NV Port of Den Helder heeft een “Beleid Bescherming Persoonsgegevens” vastgesteld,
welke is na te lezen op deze website.